Meteen naar de inhoud

Welkom bij life coaching op zielsniveau

Ervaar een life coaching aanpak op zielsniveau, jouw gevoel of onderbewustzijn. Geloof dat het leven zich ontvouwt vanuit het hart en het hartzeer wat daar ligt opgeslagen. Onder het tapijt vegen en met mentale handreikingen vanuit de psychologie hiermee dealen is symptoombestrijding. Wij kiezen voor een structurele aanpak en helpen jou bij het doorzien van jouw leven. Dan komt er acceptatie op hart niveau en kan de zelf-liefde weer stromen.

Kies voor een structurele aanpak. Het heden hangt samen met het verleden.

Leven ontvouwt vanuit jouw onderbewuste

Wat je in de eerste zeven levensjaren meemaakt is zeer bepalend voor het verdere verloop van jouw leven. We hebben het dan over kortstondige traumatische ervaringen, langdurige conditionering met 1 of beiden ouders welke niet in balans zijn of non-logische kinderlijke beslissingen om met een situatie om te gaan.

Voorbeeld: Gaat 1 van je ouders regelmatig flink uit de plaat met driftbuien dan sla je deze frustratie en angst hiervoor op in jouw energieveld of aura. Later kan je hiervan migraine of oogmigraine krijgen.

Nog verder terug in de tijd kijken we naar de 6 zwangerschapsfasen. Bevruchting, embryo, volgroeide baby, geboorte, acceptatie na geboorte en aanpassing realiteit.

Voorbeeld: Je hebt 2 zusjes voor je en jouw vader wilde nu graag een zoon. Onbewust wijst hij jou als dochter af. Om zijn liefde te winnen ga je aangepast meer mannelijk gedrag vertonen. Veel met jongens spelen, mannelijk kleden en mogelijk jouw seksuele geaardheid aanpassen.

De acties van de zeven generaties voor jou bepalen de ontvouwing van jouw leven. Dit wordt ook wel de karmische wind genoemd. Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Deze kan jarenlang goed waaien en opeens rond je veertigste veranderen. Ook het spreekwoord “De appel valt niet ver van de boom” beschrijft het feit dat je op een ouder lijkt. Vaak willen cliënten dit niet horen.

Voorbeeld: indien 1 van de ouders en of grootouders vluchtgedrag vertoonde heb jij dit als een voorbeeld in je opgenomen. De kans is zeer groot dat je dezelfde overlevingsstrategie kiest. Verdoven van pijn en weglopen uit de realiteit hier op Aarde is voor je omgeving niet plezierig. Je bent maar met 1 been hier.

.

Kies voor op eenheidsbewustzijn gerichte therapie

Bij psychotherapie ontvang je mentale handvaten om met situaties om te gaan. Dit kan je wegvoeren van jouw hoger zelf of eigen gevoel en tot aangepast gedrag leiden. Bij de veel toegepaste en populaire EMDR therapie wordt er in het hoofd een omleiding gemaakt zodat jouw hersen minder kortsluiting maken. De situatie welke je normaal enorm triggert en van de leg brengt, wordt hierdoor op mentaal niveau in goede banen geleid.

Het stopt niet het ontvouwen van die gebeurtenissen welke jou eerder triggerden. Jouw handelen gaat er anders mee om mits de therapie succesvol was. Het succes percentage van EMDR therapie ligt ongeveer op 70%.

Vanuit de ziel gezien is de therapie niet succesvol. De reeks van levensgebeurtenissen als gevolg van het trauma duurt voort. Bij zware trauma’s zoals bij seksueel misbruik en rouwverdriet werkt de omleiding vaak minder goed. Alleen het van de leg geraken is in een bepaalde mate verholpen. De kortsluiting is omgeleid. Er lekt nog steeds energie weg van het trauma wat niet aangewend kan worden voor bewustzijnsverruiming.

De blauwdruk therapie voor traumaverwerking is gericht op bewustzijnsverruiming door het dichten van energielekken.

life coaching zeven hartzeer lagen
life coaching en lagen in het onderbewustzijn

De kwestie of uitdaging in jouw leven kan dus voortkomen uit verschillende lagen in jouw onderbewustzijn. Je hebt 8 persoonlijkheden waar er maar 1 voor de buitenwereld zichtbaar is. Ook emoties zijn een richtsnoer of kompas om in jouw ziel een energielek te traceren.

blauwdruk therapie voor life coaching
Blauwdruk therapie voor life coaching

Emoties

De vijf lagen van de ziel zijn verbonden met 5 zintuigen. Ook met vijf elementen en ook met 5 emoties. De vijf emoties vertellen in welke laag je een energielek hebt zitten. Trots, boosheid, gehechtheid, jaloezie en onzekerheid. De emotie is een disharmonische uiting.

Laatste life coaching nieuws

Lees het laatste nieuws over life coaching op zielsniveau

Leer meer over praktijk Pasanta

Een complementaire praktijk voor Energetisch Therapie waarbij mediumschap wordt ingezet om trauma’s uit de vroege kindertijd te traceren. Zelf ben je deze meestal vergeten. Ook kan het ziektebeeld zijn oorsprong hebben bij ouders en grootouders.

Waarom voor spirituele life coaching kiezen?

De drie belangrijkste redenen

Ontwaken

Het doorkrijgen van jouw mentaal denken en de valkuilen. Pas daarna kan je de dualiteit ontstijgen. Een verhoogd bewustzijn zorgt voor nieuwe inzichten tussen heden en verleden. De verbanden zien tussen verleden en vermoeiende levenspatronen is de sleutel.

Structurele aanpak

Je leert een methodiek welke je in de toekomst zelfstandig kan toepassen op elke uitdaging in jouw leven. Alle problemen zijn oud en komen voort uit het onderbewustzijn. Traumatische gebeurtenissen kleurden jouw leven mogelijk jarenlang in. Zonder dat je dit zelf door had.

Ziel aanpak

Het lijkt dat je met psychologische adviezen gericht op de dualiteit geholpen wordt. Ook de combinatie met EMDR therapie gericht op het hoofd om in jouw hersenen een omleiding te creëren lijkt nuttig te zijn. Niets is minder waar. Het blokkeert de structurele aanpak.

De levensbloem wielen
De levensbloem wielen

Een speciale energieoverdracht vanuit de ziel met innerlijk licht kracht gelijk aan zelfstandig 1000 uur mediteren laat je het verband zien en ervaren tussen heden en verleden. Spirituele wetenschap. Links de levensbloem, in het midden het Hemelse huis en rechts jij als bewoner in dit huis. Lees meer over de mogelijke blokkades in jouw lichtcontainer.