Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Osiris initiatie

Osiris initiatie

De Grote Initiatie

De Osiris initiatie neemt een belangrijke plaats in binnen de Egyptische Mythologie en initiaties en afgeleide Mysterie Scholen. Onderstaand treft je een eerste commentaar aan op de Papyrus van de Grote Initiatie uit Egypte. Hieronder treft je de afbeelding van Osiris op de troon aan. Waarom is dit zo belangrijk?

Het sluit aan op de 2 typen retraites welke wij verzorgen.

Over de juiste volgorde zijn de meningen verdeeld. Van oudsher is bovenstaande de juiste volgorde. Het animo voor zielsverdriet opruim retraites is evenwel van oudsher laag. Niemand heeft zin om naar oude pijn te gaan. Het vraagt om een helden houding. Osiris en Isis zijn belangrijk. Hij werd in 14 stukken gesneden. Slechts 13 werden er teruggevonden. Zijn Phallus is door 3 vissen opgegeten.

De wens voor groei

Moge jouw Oog van Horus

en jouw Oog van Osiris

worden verenigd met als doel om het leven te ervaren zoals het is.

De grote initiatie van Osiris
De grote initiatie van Osiris

Het Oog van Horus (vaak wordt er een linker en rechter oog benoemd) is er op gericht om je 3de oog qua bewustzijn te ontwikkelen. Dit kan met een set van Heilige Geometrie workshops allemaal ontleent vanuit de Flower of Life.

Het Oog van Horus (vaak wordt er een linker en rechter oog benoemd) is er op gericht om je 3de oog qua bewustzijn te ontwikkelen. Dit kan met een set van Heilige Geometrie workshops allemaal ontleent vanuit de Flower of Life.

Levensbloem Lagen
Levensbloem Lagen

Het oog van Osiris is er op gericht te genieten van het bewustzijn hetgeen je reeds hebt bereikt. Van je eigen kant dien je moeite te doen om jouw zielsverdriet in kaart te brengen, jouw schaduwkant te aanschouwen en jouw verdriet te omarmen. Het oog van Osiris gaat dus over gevoelens en over het ervaren van jouw ziel.

In het bovenste gedeelte van de Grote Initiatie – het mannetje met zijn handen welke stralen naar 14 zittende figuren bovenaan de pagina zie je hoe de Oneness Blessing al in Egypte werd gegeven om je te bevrijden van verdriet.

De grote initiatie is belangrijk voor spirituele groei en genezing. Het bevat alle informatie over het leven en de dood. De god Osiris was één van de belangrijkste goden in de meer dan drieduizend jaar durende beschaving van het oude Egypte. Er zijn 42 Goden afgebeeld en Osiris zelf. Dit zijn er enkelen:

De Kleine Priester

De Grote Anubis

De Kleine Anubis

De Leeuw met krokodil hoofd 

De recorder Toth

De Grote Priester 

Set de Havik

De grote Osiris

Geschiedenis van de Osiris Papyrus

De Hunefer Papyrus was een krachtig statement van de priesters uit de vroege 19th Dynastie.

De oprit naar de deur met toegang naar de hemel is de troon van Osiris. Het collectieve Onderbewustzijn.

De perceptie was van oudsher populair ondermeer toen de Egyptenaren de 2 landen wilden samenvoegen en ook gedurende de bouw van de pyramides. De papyris dateert uit de 19de Dynastie circa 1300 VChr toen Seti I de troon besteeg.

De mogelijke betekenis van de Papyrus met de Osiris Initiatie

In de papyrus kan je grof weg 2 delen onderscheiden.

Eerst een driedeling:

  1. Osiris op de troon 1/3
  2. Het wegen van het hart 1/2 van 2/3
  3. De spreuken passende bij het wegen van het hart 1/4 van 2/3
  4. Energie zegening door priester aan 14 goden

Het doel van de Egyptenaren was om kinderen te helpen om de hal van de dubbele Maat over te steken. In deze hal bevind zich Osiris.

1 Osiris op de troon

1/3 representeert het Collectieve Onderbewuste en de grote Osiris de Meester van het Universum volgens de Egyptische religie. Het is de bron van energie welke door alles en iedereen doorstroomt. Osiris zit op een troon en op een boot. Verder heeft hij 2 grote vrouwen in zijn schaduw achter zich staan en 4 kleine vrouwen voor zich op een lotus. Ook heeft hij 2 attributen in zijn handen.

Het rechter gedeelte met 1/3 is een drijvende boot. Dit representeert onze onsterfelijkheid om met een schip van leven naar leven te varen. Het representeert de Metraton Kubus, welke het voortuig is om te reizen. Osiris – zit bovenop de troon of Metraton Kubus. De 4 kleine dames op de lotus representeren dat Osiris voortkomt uit 4 kleine vrouwen. Dit is een geheim alchemistisch proces welke volledig uitvoerbaar is door met attentie en intentie het geometrische figuur van de 4 kleine dames te laten draaien en hiermee een nieuw bewustzijn te creëren

De metraton kubus

De Metraton Kubus staat op een zwarte vloer. Dit is het magnetische veld welke door de 4 kleine dames is gemaakt. Het gehele rechter gedeelte staat op een witte boot. De 50 bemanningsleden dienen gedood te worden. Dit representeert het overlijden van het spirituele ego. Het getal 50 is hierin zeer specifiek.

Oude Egyptische Kennis Life Coach?
Oude Egyptische Kennis Life Coach?

De grote Osiris zit op de troon. De 2 vrouwen achter hem in de schaduw lijken 1 samengevoegd persoon. De troon is het bewust ervaren van “ons” leven.

Deze gebeurtenis vindt plaats zodra het oog van Horus (bewuste openbaring) en het oog van Osiris (onbewuste gewoonten) samensmelten in een authentiek doel. De persoon weer vanuit ervaring hoe hij of zij door het leven kan vliegen. De persoon wordt 1 met de grote spirit.

De lichte veren zijn de kosmische waarheid.

Des te minder verdriet er in je zit des te lichter je energievelden wegen. Je kan dan gemakkelijk naar de ster Sirus B toe vliegen en aan de zwaartekracht van de aarde ontsnappen. De ster Sirus B – de representant van de grote Piramide van Gizeh (de 3 piramides representeren Sirus A, B en C) werd gezien als de Ster des Doods of Death Star. Het is een black hole – met een sterk zuigende werking – waarin de spirit verdwijnt en als verlicht herboren wordt. Zo zijn er o.a. carbon (2), helium (4), supernova(16), witte dwerg (32) en zwarte gat (64) sterren aan de hemel. Sterren aan de hemel maken allemaal een evolutie mee net als wijzelf als mens. Welk type licht straalt onze ziel uit?

Zodra het de dag van het persoonlijke oordeel voorbij is, kan een persoon in overeenkomst leven met de wil van god. Hij of zij is Maat.

2 Het wegen van het hart in de Osiris Initiatie

2/3 representeert het lichaam van de mens waar Osiris verlichting kan brengen. De Egyptenaren plaatsen van oudsher op de muren van de tempels het verleden onderaan en de toekomst bovenaan. Hiermee duiden ze aan dat het wegen van het hart vaak op het verleden is gebaseerd en reeds voor de 1⁄2 vastligt. Het hart van Osiris deelt de Papyrus als het ware precies door het midden en ook de armen van de weegschaal zijn horizontaal terwijl je zou verwachten dat ze scheef zouden staan gegeven de stand van de linker en rechter schaal. En dat de verlichting pas kan worden gebracht door Osiris zelf en voor 1/4 van invloed zal zijn.

De kleine Anubis zit op een witte troon op dezelfde hoogte als de zwarte vloer waarop de troon van Osiris staat. Het hart wordt gewogen.

Het wegen wordt uitgevoerd door de kleine Anubis. Het hart wordt geplaatst op de linker schaal en de veer van Maat op de rechter schaal. Toth staat klaar om het resultaat op te slaan in de records. Een geïnteresseerde AMEMAIT (de ‘Verslinder van de Dood’) wacht op het besluit. Indien het hart zwaarder is dan de veer van de waarheid dan zal het hart verslind worden en het sterfproces zal zich fysiek inplaats van op het zielsniveau voltrekken.

3 De spreuken bij het wegen van het hart in de Osiris Initiatie

De hiëroglyfen beschrijven een gebed met 33 spreuken plus 6 spreuken in de hal van Osiris. Deze bevinden zich allemaal boven de hartlijn op 1⁄4 gedeelte van de papyrus en geven het werk van intenties in het heden aan. Ook zijn er nog 3 spreuken bij de weegschaal weergeven die op het verleden inwerken. Totaal zijn er dus 42 spreuken gericht op 42 goden. Dit aantal komt precies overeen met het aantal sterren in de Orion belt.

4 Energie overdracht aan 14 goden

Bovenaan zien we 12 + 1 + 1 personen plaatsnemen voor de priester. Dit zijn de 12 organen, ons hart en een magnetisch veld om het hart. Ook representeren ze ons zonnestelsel met 12 planeten. Dit is belangrijk qua bewustzijn verruiming door de Osiris Initiatie.

Er zijn 6 witte personen plus de kleine Osiris op de tweede plaats voor de priester. Deze 7 representeren respectievelijk onze 6 holle organen en ons holle orgaan het hart (de kleine Osiris). Verder zijn er 3 zwarte personen, welke de solide organen representeren welke met magnetische velden omringd zijn. De persoon helemaal vooraan representeert het magnetisch veld rond om het hart. Ook zijn er 3 rode personen welke 3 solide organen representeren met elektrische krachten.

Eigenlijk geeft de priester een Oneness Blessing of Deeksha naar de persoon met 14 energie velden. Osiris werd in de mythologie in 14 stukken gesneden en zijn fallus werd door 3 vissen opgegeten. Deze werd nooit teruggevonden. We hebben hier dus te maken met symboliek in de Geheime Taal.

Deze 12 personen representeren ook de 12 planeten in ons zonnestelsel naast de 6 solide en holle organen in ons lichaam. De ander 2 representeren het magnetische veld rond om ons zonnestelsel. De geometrie welke met de aarde in het midden en de 12 planeten er omheen alles bij elkaar houdt. Een spiegel is geplaatst tussen de priester en de 14 personen.

De 7 voorste personen houden een Ank vast:

7 personen dragen witte kleding (Tetrahedron heeft 7 assen)

4 personen dragen zwarte kleding (StarTetrahedron heeft 4 assen)

3 personen dragen rode kleding (Octahedron heeft 3 assen)

De kleine Osiris in het wit zit op de tweede plaats

Osiris Initiatie en de mogelijke essentie

There is no better time to rejoice, than when life’s blood flows through the body Osiris, and we remember who we are.

De persoon leeft niet meer alleen vanuit het hoofd (zijn: 3de oog, visie en trots), de persoon leeft niet meer alleen vanuit het hart (niet zijn: hart, schaduw, verdriet en slachttoffer) maar leeft vanuit beiden tegelijk. De persoon leeft vanuit de observant rol en is 1 geworden met god. We krijgen dan goddelijke kwaliteiten en dit is wie wij zijn. Dit noemde men in het Oude Egypte de vereniging van de 2 delen van het land: het zuiden en het noorden van Egypte.

Persoonlijke ontwikkeling door de initiatie van Osiris !